Descărcați informarea Mediversal Kft. cu privire la prelucrarea datelor în format PDF.

 

Informare Mediversal Kft. privind prelucrarea datelor în legătură cu prelucrarea datelor realizată online

 

 

Mediversal Kft. (sediu: 6725 Szeged, Semmelweis utca 8., cod unic de înregistrare: 06-09-011070, cod fiscal: 13882495-2-06, telefon : +36 70 439 2188, e-mail: info@mediversal.hu, reprezentă independent: Nume, date de contact responsabil cu protecția datelor, Vaszari Viktor director executiv: Dr. Bölcskei Krisztián, poate fi contactat prin poștă cu o scrisoare transmisă pe adresa sediului Operatorului de date, electronic la info@adatvedelmiauditor.hu printr-osolicitare transmisă, în continuare: Operatorul de date) prin aceasta vă informează despre prelucrarea datelor și alte aspecte relevante, efectuate online, privind persoana dumneavoastră ca utilizator al adresei de e-mail, în continuare al paginii web mediserval.hu și paginilor sociale ale Operatorului de date:

Cuprins

 

 1. Caracteristici comune ale prelucrării datelor 1

 2. Prelucrarea datelor efectuate în timpul contactului inițiat prin e-mail din partea persoanei vizate 3

 3. Prelucrarea datelor în timpul utilizării formularului de contact al paginii web 4

 4. Prelucrarea datelor la utilizarea modulului de rezervare online de programare 5

 5. La un anunț de angajare sau înregistrare în baza de date a solicitanților prin e-mail în timpul prezentării prelucrarea datelor referitoare la datele transmise 6

 6. Furnizate în timpul contactului și a prelucrarea de date referitoare la datele 8

 7. Gestionarea cookie-lor 9

 8. Drepturile persoanei vizate 10

Dreptul de acces (art. 15 din GDPR) 11

Dreptul de a retrage consimțământul (art.7 din GDPR) 11

Dreptul la rectificare (art. 16 din GDPR) 11

Dreptul la opoziție(art. 21. din GDPR) 11

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (art. 18 din GDPR) 11

Dreptul la ștergere (uitare) (art. 17 din GDPR) 11

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) 12

Persoana vizată de unde și cum puteți solicita informații detaliate despre prelucrarea și transmiterea datelor,

și unde și cum vă puteți exercita drepturile? 12

Datele de contact ale autorității în cazul unei reclamații art.77 din (GDPR) 12

I. Caracteristici comune ale prelucrării datelor

1) Ön, mint érintett jogaival (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végéndepune ugyfelszolgalat@naih.huo plângere la autoritate (pentru informații de contact, în orice moment consultați: NAIH, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Bp., Pf. 9., www.naih.hu;), www.naih.hu;), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátjai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

2) Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 
 • privind prevenirea citirii, copierii, modificării sau eliminării neautorizate a suporturilor de date,
 • privind prevenirea introducerii neautorizate a datelor cu caracter personal în sistemul de prelucrare a datelor, precum și a accesului, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor cu caracter personal stocate în acesta, 
 • privind prevenirea utilizării sistemelor de prelucrare a datelor de către persoane neautorizate prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor, 
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • despre faptul că se poate verifica și stabili cărui destinatar i-au fost transmise sau pot fi transmise datele cu caracter personal sau le-au fost sau pot fi puse la dispoziție prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor 
 • despre faptul că se poate verifica ulterior și se poate determina ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemul de prelucrare a datelor, la ce oră și de către cine
 • privind prevenirea accesului, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului purtătorului de date 
 • ca sistemul de management al datelor să poată fi restabilit în cazul unei defecțiuni.
 • că sistemul de prelucrare a datelor este funcțional, că se întocmește un raport privind erorile apărute în timpul funcționării acestuia și că datele personale stocate nu pot fi modificate nici măcar prin funcționarea incorectă a sistemului.

3) Adattovábbítás bármelyik adatkezelés kapcsán történhet jogi képviselő, hatóság, bíróság számára szükség esetén. Egyéb adattovábbításról az alábbi táblázatok nyújtanak további tájékoztatást.

4) Az rögzített, kezelt személyes adatokhoz a Mediversal Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása céljából és ideig.

5) Adatkezelő végez más, nem online történő adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

II. Prelucrare de date efectuată în timpul contactului inițiat prin e-mail din partea persoanei vizate Prelucrare de date

 

Dacă trimiteți un e-mail către Operatorul de date cu intenția de a vă contacta, atunci este necesar să introduceți datele personale și astfel este necesar ca acelea să fie prelucrate de către Operatorul de date.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az e-mail-ben kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Prelucrare de date efectuată în timpul contactului inițiat prin e-mail web realizat în timpul contactului inițiat prin e-mail din partea persoanei vizate

Scop:

contactarea și răspunsul prin e-mail din partea persoanei vizate

Persoane vizate:

Toate persoanele fizice, care pot fi identificate, au fost identificate cu datele furnizate prin e-mail

Sursă:

Persoane vizate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Timp de arhivare

nume*

identificare,

abordare

consimțământ voluntar (GDPR 6. cikk (1)

punctul a) )

până la atingerea scopului, sau mai devreme, până la ștergerea sau retragerea consimțământului la solicitarea persoanei vizate

adresa e-mail*

menținerea legăturii

obiect

obiectul mesajului

mesaj*

mesaj,

contactare

date tehnice de conectare: trimitere

timpul*

mai târziu

dovada

Observații:

Dacă contactul prin e-mail s-a realizat în cursul îndeplinirii unui acord care a fost deja stabilit, în cazul unui partener persoană fizică, client (pacient), temeiul legal pentru prelucrarea datelor este îndeplinirea acordului (art.6 (1) lit. b) din GDPR), în cazul prelucrării datelor persoanei de contact, reprezentantului unui partener care nu este persoană fizică interesul legitim al Operatorului de date în scopuri de contact (art.6 alineatul (1) punctul f) din GDPR). În acest caz, perioada de arhivare este de 5 ani de la încetarea raportului juridic (prescripție legală).

Dacă contactarea prin e-mail poate fi interpretată și ca o plângere, atunci temeiul legal pentru prelucrarea datelor este obligația legală respectarea (art. 6. (1) litera c) din GDPR).

Cum sunt gestionate datele?

Activitate și proces implicat în prelucrarea datelor:

a. Trimite un e-mail la adresa de e-mail a Operatorului de date în cauză.

b. E-mailul va fi primit de către destinatar, dacă acesta nu este autorizat să răspundă la scrisoare, acesta va fi predat persoanei împuternicite conform regulilor interne.

c. Angajatul Operatorului solicitarea

Alte:

Operatorul de date atrage atenția asupra datelor marcate cu * Faptul că, acelea sunt necesare pentru prelucrarea datelor.

Automatizat luarea deciziilor, profilare:

Nu se întâmplă.

III. Prelucrarea datelor în timpul utilizării formularului de contact al paginii web

Amennyiben Ön az Adatkezelő weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot tölti ki és küldi meg, úgy adatkezelés történik.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjának használata során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Este realizată de persoana vizată atunci când se utilizează formularul de contact de pe pagina web realizat în timpul contactului inițiat prin e-mail din partea persoanei vizate

Scop:

de către persoana vizată folosind formularul contactarea Operatorului de date sau trimiterea unui mesaj formulare răspuns

Persoane vizate:

Toate persoanele fizice, care sunt identificabile, identificate prin datele furnizate în formularul de contact

Sursă:

Persoane vizate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Timp de arhivare

nume*

identificare, abordare

consimțământ voluntar (GDPR 6. cikk (1) punctul a) )

până la atingerea scopului, sau mai devreme, până la ștergerea sau retragerea consimțământului la solicitarea persoanei vizate

adresa e-mail*

menținerea legăturii

telefon

menținerea legăturii

mesaj*

mesaj, contactare

date tehnice aferente: luarea la cunoștință și transmiterea informării privind protecția datelor

timpul*

mai târziu dovada

Observații:

Dacă contactul prin web s-a efectuat deja prin îndeplinirea unui acord, în cazul unui partener persoană fizică, client (pacient), temeiul legal pentru prelucrarea datelor este îndeplinirea acordului (art.6 (1) punctul b) din GDPR), în cazul prelucrării datelor unui reprezentant sau a unei persoane de contact al unui partener care nu este persoană fizică, interesul legitim al Operatorului de date în scopuri de contact este (art.6 (1) punctul f) din GDPR), În acest caz, perioada de arhivare este de 5 ani de la încetarea raportului juridic (prescripție legală).

Dacă contactarea prin e-mail poate fi interpretată și ca o plângere, atunci temeiul legal pentru prelucrarea datelor este obligația legală respectarea (art. 6. (1) litera c) din GDPR).

Cum sunt gestionate datele?

Activitate și proces implicat în prelucrarea datelor:

a. Formularul de contact al Operatorului de date se completează de persoana vizată cu datele sale citește informațiile privind prelucrarea de date și face clic datele se transmit pe serverul peratorului de date. angajatul îl va primi și va răspunde solicitării.

b. Datele sunt transmise către serverul Operatorului de date printr-un canal securizat

c. Operatorul de date cu această autoritate

Alte:

Operatorul de date atrage atenția asupra datelor marcate cu * Faptul că, acelea sunt necesare pentru prelucrarea datelor.

Decizie luată în mod automat, profilare:

Nu se întâmplă.

 

IV. Prelucrarea datelor la utilizarea modulului de rezervare online de programare

Dacă doriți să rezervați o programare pe pagina web a operatorului de date, datele vor fi prelucrate.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az online időpontfoglalási modul használata során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Tabel rezumativ al prelucrării datelor la utilizarea modulului de rezervare a programării

Scop:

időpont foglalása az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele érdekében, és ezért személyes adatok megadása

Persoane vizate:

Toate persoanele fizice, care pot fi identificate, au fost identificate cu datele furnizate în cursul folosirii modulului de rezervare programare

Sursă:

Persoane vizate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Timp de arhivare

nume*

Identificare, abordare

kifejezett, előzetes  és önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), egészségügyi adat (panasz) kapcsán ezt kiegészítve a GDPR 9. cikk (2) a) pontja

până la atingerea scopului, sau mai devreme, până la ștergerea sau retragerea consimțământului la solicitarea persoanei vizate

adresa e-mail*

menținerea legăturii

telefon*

menținerea legăturii

descrierea plângerii

programare, examinare, pregătire pacient

alegerea clinicii*

organizatoric identificarea destinatarului unității

date tehnice aferente: luarea la cunoștință și transmiterea informării privind protecția datelor timpul*

mai târziu dovada

Cum sunt gestionate datele?

Activitate și proces implicat în prelucrarea datelor:

 1. Érintett Adatkezelő weboldalának időpontfoglalási modulját (űrlapját) adataival kitölti, az adatkezelési tájékoztatót elolvassa, tudomásul veszi és kattintással az adatokat az Adatkezelő szerverére továbbítja.
 2. Datele sunt transmise către serverul Operatorului de date printr-un canal securizat
 3. Az adatokat az Adatkezelő e jogosultsággal rendelkező dolgozója megkapja, az érintettel kapcsolatba lép, az időpontfoglalást megválaszolja.

Alte:

Operatorul de date atrage atenția asupra datelor marcate cu * Faptul că, acelea sunt necesare pentru prelucrarea datelor.

Automatizat luarea deciziilor, profilare:

Nu se întâmplă.

 

V. Prelucrarea datelor referitoare la datele furnizate la aplicarea pentru un anunț de angajare sau baza de date a solicitanților prin e-mail

Puteți trimite un curriculum vitae și alte atașamente (prin e-mail) către Operatorul de date în scopul aplicării în baza de date a solicitanților pentru un anunț de angajare publicat sau fără un anunț de angajare, ceea ce presupune prelucrarea datelor.

Operatorul de date încearcă întotdeauna să găsească cel mai potrivit candidat, indiferent de rasă sau etnia candidatului, orientarea politică, religia sau convingerile filozofice, apartenența la sindicat, sănătatea sau viața sexuală.

Vă rugăm să nu ne trimiteți un curriculum vitae, o scrisoare de intenție sau un alt atașament care să conțină date care se încadrează în categoria specială de date cu caracter personal de mai sus, sau una sau toate dintre următoarele: fotografie, interese, hobby-uri, alte date care nu sunt relevante pentru stabilirea unui raport de muncă, din punct de vedere al îndeplinirii și încetării acestuia.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

Următorul tabel oferă informații detaliate despre detaliile prelucrării datelor care au loc atunci când depuneți candidatura pentru un anunț de angajare sau baza de date a solicitanților prin e-mail pentru a facilita transparența.

Tabel rezumativ al prelucrării datelor aferente datelor furnizate în timpul aplicării pentru un anunț de angajare sau baza de date a solicitanților prin e-mail.

Scop:

Scopul prelucrării de date:

a. facilitarea aplicării pentru un post anunțat, precum și pentru a menține legătura.

b. cerere de aplicare în baza de date (fără anunț de angajare)

Persoane vizate:

Toate persoanele fizice, care pot fi identificate, sunt identificate prin datele furnizate cu ocazia aplicării pentru un anunț de angajare sau baza de date a solicitanților

Sursă:

Persoane vizate

Cercul de date

Scop

Bază legală

Timp de arhivare

nume*

identificare, abordare

consimțământ voluntar (GDPR 6. cikk (1) punctul a) )

până la ocuparea poziției (realizarea scopului) sau mai devreme, până la ștergerea la cererea persoanei vizate, la retragerea consimțământului, 

operatorul de date va prelucra datele în cazul aplicării la baza de date în termenul specificat în consimțământ, dacă persoana vizată nu specifică acest lucru separat în timpul depunerii cererii, datele vor fi prelucrate pe o perioadă de maximum 2 ani de la data aplicării.

adresa e-mail*

menținerea legăturii

un anumit post sau fără post, aplicare pentru baza de date fapt*

ocuparea unui post sau aplicarea pentru baza de date

CV și altele date relevante de atașare*

evaluare, selecție

date tehnice de conectare: trimitere

dovadă ulterioară

Cum sunt gestionate datele?

Activitate și proces implicat în prelucrarea datelor:

 1. Érintett e-mail-ben megküldi önéletrajzát és más, releváns csatolmányt az Adatkezelő számára.
 2. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő az adatokat adatbázisba menti le.
 3. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben az alkalmasság felmérésével folytatódik.
 4. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha az adott pozícióra jelentkező érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.  
 5. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kérheti a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezés céljából, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. 
 6. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. 
 7. Adatkezelő a tárolási idő elteltével az adatokat megsemmisíti.

Alte

Operatorul de date atrage atenția asupra datelor marcate cu * la faptul, că prelucrarea de date este necesară.

Automatizat Prelucrare de date, profilare:

Nu se întâmplă.

VI. Furnizate în timpul contactului și a altor interacțiuni pe pagina de social media Prelucrare de date referitoare la datele

Adatkezelő elérhető a facebook.com oldalon (https://www.facebook.com/unimedszeged/), Instagram-on (https://www.instagram.com/unimedszeged/) és youtube-on (https://www.youtube.com/channel/UCWep7LhKBxblAg8sIiQxJkw

Aveți posibilitatea de a contacta Operatorul de date prin intermediul paginilor web de socializare precum și de a desfășura alte interacțiuni prin paginile web de socializare. Pe parcursul acestora se realizează prelucrare de date.

Tabelul de mai jos oferă informații detaliate și rezumate cu privire la detaliile prelucrării datelor în timpul contactului și a altor interacțiuni pe paginile de socializare pentru a facilita transparența.

Tabel rezumativ al prelucrării datelor furnizate în timpul contactului și a altor interacțiuni pe paginile de socializare.

Scop:

facilitarea și răspunsul la contactul de pe pagina de socializare de către persoana vizată

Persoane vizate:

Toate persoanele fizice, care pe pagina de socializare. datele furnizate în formularul de contact

Sursă:

Persoane vizate

Kiegészítő információ:

Adatkezelő érintett alább meghatározott adatai közül kizárólag azokat kezeli, amelyek az adott kapcsolatfelvétel és/vagy más interakció megvalósulására tekintettel valóban szükségesek.

Cercul de date

Scop

Bază legală

Timp de arhivare

nume public*

Identificare, abordare

Consimțământ voluntar (art.6. (1) punctul a) din GDPR )

până la atingerea scopului, sau mai devreme, până la ștergerea sau retragerea consimțământului la solicitarea persoanei vizate

e-mail public adresă

menținere contact, dacă este necesar

public telefon

obiect

Obiectul mesajului (dacă poate fi contactat pe pagina de socializare)

mesaj*

mesaj, contactare

alte interacțiuni conform paginilor de socializare (urmărire, apreciere partajare, etc

utilizarea unei anumite funcții a unei pagini de socializare

date tehnice de conectare: trimitere

dovadă ulterioară

Observații:

A facebook.com és instagram.com oldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán az oldalakat üzemeltető Meta Ireland Limited  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) közös adatkezelőnek minősül a Mediversal Kft-vel. A Meta elsősorban a közös adatkezelés kapcsán az oldalelemzések adatait kezeli. A kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a Mediversal Kft.

Centrul de prelucrare a datelor Meta poate fi accesată prin următoarele link-uri

Aici și pe pagina https://privacycenter.instagram.com/ Aici și pe pagina https://privacycenter.instagram.com/

aici se pot modifica și setările privind protecția datelor.

Informațiile de prelucrare a datelor youtube.com pot fi accesate și aici: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ 

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel már létrejött megállapodás teljesítése kapcsán valósul meg, úgy természetes személy partner esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), vagy nem természetes személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatainak kezelése esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Ekkor a tárolási idő a jogviszony megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő).

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel fogyasztói panaszként értelmezhető, úgy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). Ekkor a tárolási idő 5 év jogszabály rendelkezése alapján.

Cum sunt gestionate datele?

Activitate și proces implicat în prelucrarea datelor:

 1. Érintett a közösségi oldal meghatározott felületén keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ha érintett a közösségi oldal egyéb funkcióit használja, úgy az Adatkezelő értesül az érintett Adatkezelői oldallal kapcsolatos interakciójáról (pl. bekövetés), annak időpontjáról, és az érintett publikussá tett adatairól.

Alte

Operatorul de date atrage atenția asupra datelor marcate cu * Faptul că, acelea sunt necesare pentru prelucrarea datelor

Decizie automată, profilare:

Nu se întâmplă din partea Operatorului de date 

Luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri pot avea loc și din partea operatorului paginii de socializare, despre care operatorul paginii de socializare Poate oferi informații detaliate.

VII. Gestionarea cookie-lor

Informații detaliate despre cookie-urile pe pagina web pot fi găsite în interfața informare și setare a cookie-urilor disponibilă pe pagină, informațiile generale sunt disponibile mai jos.

 

Cookie-uri

A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő működéséről gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az eszközt, és a preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan működését is ezek biztosítják. 

A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja.

 

Caracteristicile tipurilor de cookie-uri

Cookie-uri esențiale/ Cookie-uri funcționale

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb.

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Cookie-uri de performanță.

Acestea colectează informații despre utilizarea paginii de web și activitățile utilizatorului. Nu sunt potrivite pentru identificare personală, dar oferă informații despre tipul de browser, rezoluția monitorului și modul de navigare pe pagina web. Scopul lor este de a oferi proprietarului paginii web date care pot fi folosite pentru a îmbunătăți funcționarea și calitatea paginii web.

Cookie-uri de publicitate

Scopul lor este de a se asigura că reclamele care apar pe pagina web sunt adaptate cât mai mult posibil nevoilor și intereselor vizitatorului. Astfel de cookie-uri sunt furnizate numai de acele pagini pe care apar reclame.

Ștergerea cookie-urilor

Toate browserele moderne permit modificarea setărilor cookie-urilor. Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri în mod implicit, dar acestea pot fi de obicei modificate, pentru a preveni acceptarea automată și pentru a vă oferi de fiecare dată posibilitatea de a alege, dacă doriți sau nu să aprobați cookie-urile. Vă rugăm să rețineți că, deoarece scopul cookie-urilor este de a facilita utilizarea paginii noastre web, prin prevenirea sau ștergerea utilizării cookie-urilor, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin funcțiile paginii noastre web, sau că pagina web va funcționa diferit în browserul dumneavoastră față de cel intenționat.

Interzicerea cookie-urilor

Cookie-urile sunt create și stocate de browser, astfel încât există posibilitatea să le dezactivați în browser. Pe de altă parte, trebuie luat în considerare faptul că, în cazul cookie-urilor interzise, există șansa ca paginile obișnuite să nu funcționeze corect.

Căutați informațiile despre dezactivarea cookie-urilor în Ajutorul browserului dumneavoastră.

4. Interzicerea cookie-urilor în browserul Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

VIII. Drepturile persoanei vizate

Legătura dintre drepturile persoanei vizate și temeiurile legale este prezentată în tabelul următor, astfel încât să fie clar pentru persoana vizată ce drepturi poate exercita în cazul temeiului legat aplicat.

Preliminar

dreptul la informare

Dreptul de acces

Dreptul la rectificare

Dreptul la ștergere

Restricție

Portabilitarea datelor

Opoziție

Retragerea consimțimântului

Consimțământ

Acord

Obligație legală

Importanță vitală

interes

Datorie publică,

Legea autorității publice.

Interes legitim

 

Dreptul de acces (art. 15 din GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a primi răspuns de la Operatorul de date cu privire la faptul, dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă o astfel de prelucrare a datelor este în desfășurare, are dreptul de a primi acces la datele cu caracter personal și informații despre circumstanțele prelucrării datelor. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a primi informații despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art.46 privind transferul. Operatorul de date furnizează persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării datelor dacă persoana vizată le solicită.

 

Dreptul de a retrage consimțământul (art.7 din GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului anterior retragerii.

 

Dreptul la rectificare (art. 16 din GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a solicita Operatorului de date să corecteze fără întârziere nejustificată datele cu caracter personal inexacte referitoare la persoana sa.

 

Dreptul la opoziție(art. 21. din GDPR)

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment din motive legate de propria situație, împotriva prelucrării acestora în baza art. 6, alin.(1) litera e)sau f) din GDPR. 

În acest caz, Operatorul de date nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea este justificată de motive legitime care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (art. 18 din GDPR)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Dreptul la ștergere (uitare) (art. 17 din GDPR)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

 

Unde și cum puteți solicita informații detaliate despre prelucrarea, redirecționarea datelor și unde și cum vă puteți exercita drepturile?

Operatorul de date atrage atenția persoanelor vizate că persoanele vizate își pot exercita cererea de informații, drepturi de acces și alte drepturi prin trimiterea unei declarații la adresa poștală sau de e-mail a Operatorului de date. Operatorul de date examinează și răspunde la declarație cât mai curând posibil după primire și ia măsurile necesare în baza cuprinse în declarație, Regulamentul privind protecția datelor și actul normativ.

Mediversal-online- Politica de confidențialitate-2022-09-v1

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației

 • Adresa: 1055 Budapesta, Falk Miksa utca 9-11.
 • Adresa de corespondență: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră și detaliile unei plângeri către autoritate, vizitați următoarea pagină web: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

În cazul încălcării drepturilor sale, persoana în cauză se poate adresa și instanței competente pentru locul de reședință și, printre altele, poate cere despăgubiri.

Aici puteți găsi instanța competentă pentru locul dumneavoastră de reședință: https://birosag.hu/birosag-kereso

Előfordulhat, hogy a weboldal szolgáltatásai és funkciói a jövőben megváltoznak, ennek megfelelően az Adatkezelési tájékoztatót is módosíthatja az Adatkezelő. A tájékoztató újabb verzióit szintén a weboldalon teszi közzé. A fenti dokumentum tájékoztató jelleggel készült. A benne foglaltak utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2023. 08. 01. v2.0

 

Vaszari Viktor

Ügyvezető igazgató

Mediversal Kft.