Preuzmite Politiku privatnosti kompanije Mediversal Kft. u PDF formatu.

 

Politika privatnosti kompanije Mediversal Kft. za obradu podataka na mreži

 

 

Mediversal Kft. Semmelweis utca 8.,(poslovno sedište: 6725 Szeged (Segedin), Semmelweis utca 8., matični broj kompanije: 06-09-011070, poreski broj: 13882495-2-06, broj telefona: +36 70 439 2188, e-pošta: info@mediversal.hu samostalni zastupnik: Viktor Vaszari, generalni direktor, ime i prezime i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:dr Krisztián Bölcskei, dostupan i putem obične pošte adresovane na poslovno sedište Rukovaoca podacima i putem e-pošte na info@adatvedelmiauditor.hu) (u daljem tekstu: Rukovalac podacima) ovim vas obaveštava o obradi podataka i drugim činjenicama relevantnim za vas kao korisnika usluge e-pošte, veb-lokacije mediversal.hu i lokacija za društveno umrežavanje Rukovaoca podacima:

Sadržaj

 

 1. Opšta svojstva obrade podataka 1

 2. Obrada podataka nakon kontakta koji inicira lice na koje se podaci odnose putem e-pošte 3

 3. Obrada podataka prilikom korišćenja obrasca za kontakt na veb-lokaciji 4

 4. Obrada podataka prilikom korišćenja modula za onlajn zakazivanje termina 5

 5. Obrada podataka u vezi sa podacima koji se dostave u prijavama za otvorena radna mesta ili bazu podataka kandidata 6

 6. Obrada podataka u vezi sa podacima pruženim tokom kontakta na lokacijama za za društveno umrežavanje i drugih interakcija 8

 7. Upravljanje kolačićima 9

 8. Prava lica na koje se podaci odnose 10

Pravo na pristup (član 15. Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)) 11

Pravo na povlačenje pristanka (član 7. GDPR uredbe) 11

Pravo na ispravku (član 16. GDPR uredbe) 11

Pravo na prigovor (član 21. GDPR uredbe) 11

Pravo na ograničavanje obrade (član 18. GDPR uredbe) 11

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (član 17. GDPR uredbe) 11

Pravo na prenosivost podataka (član 20. GDPR uredbe) 12

Gde i kako lice na koje se podaci odnose može da zatraži dodatne informacije o obradi podataka i prenosu podataka,

i gde i kako lice na koje se podaci odnose može da ostvari svoja prava 12

Obraćanje organima vlasti u slučaju žalbe (član 77. GDPR uredbe) 12

I. Opšta svojstva obrade podataka

1) Ön, mint érintett jogaival (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végénPolitike privatnosti) slanjem izjave Rukovaocu podacima ili službeniku za zaštitu podataka bilo kojim dostupnim sredstvima, a možete i podneti žalbu organu vlasti (za odgovarajuće kontakt podatke pogledajte: NAIH (Mađarski nacionalni organ za zaštitu podataka i slobodu informacija), ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Bp., Pf. 9., www.naih.hu;), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátjai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

2) Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 
 • sprečavanje neovlašćenog čitanja, umnožavanja, izmene i uklanjanja medijuma podataka,
 • sprečavanje neovlašćenog unosa podataka o ličnosti u sistem za obradu podataka i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti sačuvanim u sistemu za obradu podataka kao i njihovog menjanja i brisanja, 
 • sprečavanje korišćenja sistema za obradu podataka od strane neovlašćenih lica pomoću uređaja za prenos podataka, 
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • da je moguće da se potvrdi i ustanovi kojim primaocima su podaci o ličnosti preneti ili mogu biti preneti ili stavljeni na raspolaganje pomoću uređaja za prenos podataka, 
 • da je moguće da se naknadno potvrdi i ustanovi koji podaci o ličnosti su uneti u sistem za obradu podataka i kada i ko ih je uneo,
 • sprečavanje neovlašćenog pristupa, umnožavanja, izmene i brisanja podataka o ličnosti tokom njihovog prenosa ili prenosa bilo kog medijuma podataka, 
 • da sistem za obradu podataka može da se povrati nakon bilo kojih grešaka,
 • da je sistem za obradu podataka funkcionalan, da se izrađuju izveštaji o svim greškama do kojih je došlo tokom rada, kao i da se podaci o ličnosti ne mogu menjati čak ni putem greške u radu sistema.

3) Adattovábbítás bármelyik adatkezelés kapcsán történhet jogi képviselő, hatóság, bíróság számára szükség esetén. Egyéb adattovábbításról az alábbi táblázatok nyújtanak további tájékoztatást.

4) Az rögzített, kezelt személyes adatokhoz a Mediversal Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása céljából és ideig.

5) Adatkezelő végez más, nem online történő adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

II. Sažeta tabela o obradi podataka nakon kontakta koji inicira lice na koje se podaci odnose putem e-pošte e-pošte

 

Ako Rukovaocu podacima pošaljete e-poštu u svrhe uspostavljanja kontakta, od vas se zahteva da dostavite svoje podatke o ličnosti, što zahteva njihovu obradu od strane Rukovaoca podacima.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az e-mail-ben kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Sažeta tabela o obradi podataka nakon kontakta koji inicira lice na koje se podaci odnose putem e-pošte lica na koje se podaci odnose

Svrha:

kontakt od strane lica na koje se podaci odnose putem e-pošte, davanje odgovora

Lica na koja se podaci odnose:

Sva fizička lica koja se mogu identifikovati ili su identifikovana putem podataka koji se pružaju putem e-pošte

Izvor:

lica na koja se podaci odnose

Kategorija podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme čuvanja

ime i prezime*

identifikacija,

titula

dobrovoljni pristanak (član 6. stav 1. tač.

(a) GDPR uredbe)

do postizanja svrhe ili ranije, do brisanja na zahtev lica na koje se podaci odnose ili do povlačenja pristanka

adresa e-pošte:*

kontakt

predmet

predmet poruke

Poruka*

Poruka,

kontakt

povezani tehnički podaci:

prosleđivanja*

naknadni

dokaz

Napomena:

Ako se kontakt putem e-pošte dešava u vezi sa izvršenjem ugovora koji je već zaključen, pravni osnov za obradu podataka u vezi sa fizičkim licem-partnerom ili klijentom (pacijentom) predstavlja izvršenje ugovora (član 6. stav 1. tač. (b) GDPR uredbe) ili, u pogledu podataka o ličnosti predstavnika ili osobe za kontakt nefizičkog lica, legitimni interes Rukovaoca podacima da održava kontakt (član 6. stav 1. tač. (f) GDPR uredbe). U tom slučaju, period čuvanja je 5 godina nakon raskida pravnog odnosa (propisano građanskim pravom).

Ako se kontakt putem e-pošte može smatrati žalbom, pravni osnov za obradu podataka predstavlja izvršenje zakonske obaveze (član 6. stav 1. tač. (c) GDPR uredbe).

Kako se obavlja obrada podataka?

Radnja i postupak uključeni u obradu podataka: kontakt.

a. Lice na koje se podaci odnose šalje e-poruku na adresu e-pošte Rukovaoca podacima.

b. Primalac prima e-poruku; ako nije ovlašćen da odgovori na dopis, prosleđuje je licu koje je uredno ovlašćeno prema internim pravilima i propisima.

c. Zaposleni Rukovaoca podacima odgovaraju na

Drugo:

U vezi sa podacima označenim sa *, Rukovalac podacima napominje da su oni neophodni za obradu podataka

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje:

Ne postoji.

III. Obrada podataka prilikom korišćenja obrasca za kontakt na veb-lokaciji

Amennyiben Ön az Adatkezelő weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot tölti ki és küldi meg, úgy adatkezelés történik.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjának használata során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Sažeta tabela o obradi podataka usled upotrebe obrasca za kontakt na veb-lokaciji od strane lica na koje se podaci odnose

Svrha:

obraćanje lica na koje se podaci odnose Rukovaocu podacima pomoću obrasca koji je dostupan na veb-lokaciji i odgovaranje na poruku

Lica na koja se podaci odnose:

Sva fizička lica koja se mogu identifikovati ili su identifikovana putem podataka koji se pružaju putem obrasca za kontakt

Izvor:

lica na koja se podaci odnose

Kategorija podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme čuvanja

ime i prezime*

identifikacija, titula

dobrovoljni pristanak (član 6. stav 1. tač. (a) GDPR uredbe)

do postizanja svrhe ili ranije, do brisanja na zahtev lica na koje se podaci odnose ili do povlačenja pristanka

adresa e-pošte:*

kontakt

broj telefona

kontakt

Poruka*

poruka, kontakt

povezani tehnički podaci: vreme u koje je Politika privatnosti potvrđena i vreme

prosleđivanja*

naknadni dokaz

Napomena:

Ako se kontakt putem veb-lokacije dešava u vezi sa izvršenjem ugovora koji je već zaključen, pravni osnov za obradu podataka u vezi sa fizičkim licem-partnerom ili klijentom (pacijentom) predstavlja izvršenje ugovora (član 6. stav 1. tač. (b) GDPR uredbe) ili, u pogledu podataka o ličnosti predstavnika ili osobe za kontakt nefizičkog lica, legitimni interes Rukovaoca podacima da održava kontakt (član 6. stav 1. tač. (f) GDPR uredbe). U tom slučaju, period čuvanja je 5 godina nakon raskida pravnog odnosa (propisano građanskim pravom).

Ako se kontakt putem veb-lokacije može smatrati žalbom, pravni osnov za obradu podataka predstavlja izvršenje zakonske obaveze (član 6. stav 1. tač. (c) GDPR uredbe).

Kako se obavlja obrada podataka?

Radnja i postupak uključeni u obradu podataka: kontakt.

a. Lice na koje se podaci odnose popunjava obrazac na veb-lokaciji Rukovaoca podacima sopstvenim podacima, čita i potvrđuje Politiku privatnosti i klikom prosleđuje podatke na server Rukovaoca podacima.

b. Podaci se prenose na server Rukovaoca podacima putem bezbednog kanala.

c. Uredno ovlašćeni zaposleni Rukovaoca podacima koji odgovara na kontakt.

Drugo:

U vezi sa podacima označenim sa *, Rukovalac podacima napominje da su oni neophodni za obradu podataka

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje:

Ne postoji.

 

IV. Obrada podataka prilikom korišćenja modula za onlajn zakazivanje termina

Ako želite da zakažete termin na veb-lokaciji Rukovaoca podacima, to dovodi do obrade podataka.

Az áttekinthetőséget elősegítendő, az online időpontfoglalási modul használata során megvalósuló adatkezelés részleteiről az alábbi táblázat ad részletes felvilágosítást.

Sažeta tabela o obradi podataka prilikom korišćenja modula za onlajn zakazivanje termina

Svrha:

időpont foglalása az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele érdekében, és ezért személyes adatok megadása

Lica na koja se podaci odnose:

Sva fizička lica koja se mogu identifikovati ili su identifikovana putem podataka koji se pružaju putem upotrebe modula za onlajn zakazivanje termina

Izvor:

lica na koja se podaci odnose

Kategorija podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme čuvanja

ime i prezime*

identifikacija, posredovanje

kifejezett, előzetes  és önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), egészségügyi adat (panasz) kapcsán ezt kiegészítve a GDPR 9. cikk (2) a) pontja

do postizanja svrhe ili ranije, do brisanja na zahtev lica na koje se podaci odnose ili do povlačenja pristanka

adresa e-pošte:*

kontakt

broj telefona*

kontakt

opis tegobe

zakazivanje termina, pregled, priprema pacijenta

izbor klinike*

identifikovanje organizacione jedinice-primaoca

povezani tehnički podaci: vreme u koje je Politika privatnosti potvrđena i vreme prosleđivanja*

naknadni dokaz

Kako se obavlja obrada podataka?

Radnja i postupak uključeni u obradu podataka: kontakt.

 1. Érintett Adatkezelő weboldalának időpontfoglalási modulját (űrlapját) adataival kitölti, az adatkezelési tájékoztatót elolvassa, tudomásul veszi és kattintással az adatokat az Adatkezelő szerverére továbbítja.
 2. Podaci se prenose na server Rukovaoca podacima putem bezbednog kanala.
 3. Az adatokat az Adatkezelő e jogosultsággal rendelkező dolgozója megkapja, az érintettel kapcsolatba lép, az időpontfoglalást megválaszolja.

Drugo:

U vezi sa podacima označenim sa *, Rukovalac podacima napominje da su oni neophodni za obradu podataka

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje:

Ne postoji.

 

V. Obrada podataka u vezi sa podacima koji se dostave u prijavama za otvorena radna mesta ili bazu podataka kandidata

Možete podneti radnu biografiju i druge dokumente (putem e-pošte) Rukovaocu podacima u svrhe prijavljivanja za objavljene konkurse za posao ili, u odsustvu takvih oglasa, kao prijavu za bazu podataka kandidata, što dovodi do obrade podataka.

Rukovalac podacima dužan je da uvek teži da identifikuje najpodobnijeg kandidata, nezavisno od rase, etničkog porekla, političkih stavova, veroispovesti, filozofskih uverenja, članstva u sindikatima, zdravstvenog stanja i seksualnog opredeljenja kandidata.

Molimo vas da nam ne šaljete radne biografije, motivaciona pisma ili druge priloge koji sadrže bilo koje podatke za koje se smatra da potpadaju pod gorenavedene kategorije osetljivih podataka ili koji sadrže bilo šta od sledećeg: fotografije, interesovanja, hobije i bilo koje dodatne podatke koji nisu relevantni za zasnivanje radnog odnosa i ispunjavanje obaveza u pogledu radnog odnosa ili njegov prekid.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

U svrhe olakšavanja transparentnosti, u sledećoj tabeli nalaze se detaljne informacije o pojedinostima obrade podataka uključene u prijavu na oglas za posao ili za bazu podataka kandidata putem e-pošte.

Sažeta tabela o obradi podataka u vezi sa podacima koji se dostave u prijavama za otvorena radna mesta ili bazu podataka kandidata

Svrha:

Svrha obrade podataka:

a. omogućavanje postupka prijave za oglašena radna mesta, kontakt

b. prijava za bazu podataka (u odsustvu oglasa za posao)

Lica na koja se podaci odnose:

Sva fizička lica koja se mogu identifikovati ili su identifikovana putem podataka koji se pružaju prilikom prijave za oglašena radna mesta ili za bazu podataka

Izvor:

lica na koja se podaci odnose

Kategorija podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme čuvanja

ime i prezime*

identifikacija, titula

dobrovoljni pristanak (član 6. stav 1. tač. (a) GDPR uredbe)

do popunjavanja radnog mesta (postizanja svrhe) ili ranije, do brisanja na zahtev lica na koje se podaci odnose ili do povlačenja pristanka 

prilikom prijave za bazu podataka, do roka navedenog u pristanku ili, ako lice na koje se podaci odnose ne naznači rok u prijavi, Rukovalac podacima dužan je da ne obrađuje podatke duže od 2 godine od trenutka prijave.

adresa e-pošte:*

kontakt

prijava za konkretno radno mesto ili, u odsustvu oglasa za posao, bazu podataka*

popunjavanje radnog mesta ili prijava za bazu podataka

relevantni podaci u radnoj biografiji i drugi prilozi*

procena, selekcija

povezani tehnički podaci: vreme slanja*

naknadni dokaz

Kako se obavlja obrada podataka?

Radnja i postupak uključeni u obradu podataka: kontakt.

 1. Érintett e-mail-ben megküldi önéletrajzát és más, releváns csatolmányt az Adatkezelő számára.
 2. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő az adatokat adatbázisba menti le.
 3. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben az alkalmasság felmérésével folytatódik.
 4. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha az adott pozícióra jelentkező érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.  
 5. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kérheti a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezés céljából, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. 
 6. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. 
 7. Adatkezelő a tárolási idő elteltével az adatokat megsemmisíti.

Drugo

U vezi sa podacima označenim sa *, Rukovalac podacima napominje da su oni neophodni za obradu podataka

Automatska obrada podataka i profiilisanje:

Ne postoji.

VI. Obrada podataka u vezi sa podacima pruženim tokom kontakta na lokacijama za društveno umrežavanje i drugih interakcija

Adatkezelő elérhető a facebook.com oldalon (https://www.facebook.com/unimedszeged/), Instagram-on (https://www.instagram.com/unimedszeged/) és youtube-on (https://www.youtube.com/channel/UCWep7LhKBxblAg8sIiQxJkw

Imate mogućnost da kontaktirate sa Rukovaocem podacima putem lokacija za društveno umrežavanje kao i da vršite druge interakcije podržane određenom lokacijom za društveno umrežavanje. Ovo obuhvata obradu podataka.

U svrhe olakšavanja transparentnosti, u sledećoj tabeli nalaze se detaljne informacije o pojedinostima obrade podataka do koje dolazi kada stupate u kontakt i vršite druge interakcije putem lokacija za društveno umrežavanje.

Sažeta tabela o obradi podataka u vezi sa podacima pruženim tokom kontakta na lokacijama za društveno umrežavanje i drugih interakcija

Svrha:

olakšavanje kontaktiranja od strane lica na koje se podaci odnose putem lokacija sa društveno umrežavanje, davanje odgovora

Lica na koja se podaci odnose:

Sva fizička lica koja se mogu identifikovati ili su identifikovana putem podataka koji se pružaju na lokaciji za društveno umrežavanje

Izvor:

lica na koja se podaci odnose

Dodatne informacije:

Adatkezelő érintett alább meghatározott adatai közül kizárólag azokat kezeli, amelyek az adott kapcsolatfelvétel és/vagy más interakció megvalósulására tekintettel valóban szükségesek.

Kategorija podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme čuvanja

javno ime*

identifikacija, posredovanje

dobrovoljni pristanak (član 6. stav 1. tač. (a) GDPR uredbe)

do postizanja svrhe ili ranije, do brisanja na zahtev lica na koje se podaci odnose ili do povlačenja pristanka

javna adresa e-pošte adresa

kontakt, ako je neophodno

javni broj telefona

predmet

predmet poruke (ako je dostupno na lokaciji za društveno umrežavanje)

Poruka*

poruka, kontakt

druge interakcije na datoj lokaciji za društveno umrežavanje (praćenje, sviđanje, deljenje, itd.)

upotreba funkcija lokacije za društveno umrežavanje

povezani tehnički podaci: vreme slanja*

naknadni dokaz

Napomena:

A facebook.com és instagram.com oldalon megvalósuló adatkezelések kapcsán az oldalakat üzemeltető Meta Ireland Limited  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) közös adatkezelőnek minősül a Mediversal Kft-vel. A Meta elsősorban a közös adatkezelés kapcsán az oldalelemzések adatait kezeli. A kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a Mediversal Kft.

Centar obrade podataka kompanije Meta dostupan je na sledećoj vezi:

Ovde i na stranici https://privacycenter.instagram.com/ na kojoj se mogu podesiti konfiguracije

za zaštitu podataka.

Politika privatnosti stranice Youtube.com dostupna je ovde: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ 

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel már létrejött megállapodás teljesítése kapcsán valósul meg, úgy természetes személy partner esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), vagy nem természetes személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatainak kezelése esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Ekkor a tárolási idő a jogviszony megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő).

Amennyiben a közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel fogyasztói panaszként értelmezhető, úgy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). Ekkor a tárolási idő 5 év jogszabály rendelkezése alapján.

Kako se obavlja obrada podataka?

Radnja i postupak uključeni u obradu podataka: kontakt.

 1. Érintett a közösségi oldal meghatározott felületén keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ha érintett a közösségi oldal egyéb funkcióit használja, úgy az Adatkezelő értesül az érintett Adatkezelői oldallal kapcsolatos interakciójáról (pl. bekövetés), annak időpontjáról, és az érintett publikussá tett adatairól.

Drugo

U vezi sa podacima označenim sa *, Rukovalac podacima napominje da su oni neophodni za obradu podataka

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje:

Ne postoji u ime Rukovaoca podacima. 

Rukovalac lokacije za društveno umrežavanje može da koristi automatizovano donošenje odluka i profilisanje o kojem dati rukovalac može da dostavi detaljne informacije.

VII. Upravljanje kolačićima

Politika i postavke kolačića dostupni na veb-lokaciji sadrže detaljne informacije o kolačićima koji se koriste na veb-lokaciji; sledeći tekst pruža opšte informacije.

 

Kolačići

A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő működéséről gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az eszközt, és a preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan működését is ezek biztosítják. 

A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja.

 

Svojstva vrsta kolačića

Neophodni kolačići / funkcionalni kolačići

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb.

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Kolačići za performanse

Ovi kolačići prikupljaju informacije o korišćenju veb-lokacije i aktivnostima korisnika. Iako nisu podobni za ličnu identifikaciju, pružaju informacije o tipu korišćenog pregledača, postavkama ekrana i načinu posećivanja veb-lokacije. Njihova svrha je da pruže podatke vlasniku veb-lokacije koji se mogu koristiti za poboljšavanje funkcija i kvaliteta veb-lokacije.

Kolačići za oglašavanje

Njihova svrha je da obezbede da reklame prikazane na veb-lokaciji budu najbolje prilagođene interesovanjima i potrebama posetilaca. Samo stranice koje prikazuju reklame koriste ove kolačiće.

Brisanje kolačića

Svi savremeni pregledači dozvoljavaju korisnicima da promene postavke kolačića. Iako većina pregledača automatski podrazumevano prihvata kolačiće, ove postavke se generalno mogu izmeniti da bi se sprečila njihova automatska upotreba i da bi se korisnik pitao da li želi da koristi kolačiće ili ne. Imajte u vidu da, budući da je svrha korišćenja kolačića da se olakša korišćenje naše veb-lokacije, onemogućavanje korišćenja ili brisanje kolačića može da znači da nećete moći u potpunosti da koristite funkcije na veb-lokaciji ili da će veb-lokacija funkcionisati drugačije na vašem pregledaču nego što je prvobitno planirano.

Onemogućavanje kolačića

Pregledač kreira i čuva kolačiće što znači da se mogu onemogućiti u postavkama pregledača. Međutim, mora se imati u vidu da ako se kolačići onemoguće, postoji verovatnoća da uobičajene veb-lokacije neće funkcionisati pravilno.

Pročitajte više o onemogućavanju kolačića u odeljku Pomoć vašeg pregledača.

Onemogućavanje kolačića u pregledaču Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

VIII. Prava lica na koje se podaci odnose

U sledećoj tabeli prikazan je odnos između prava lica na koje se podaci odnose i odgovarajućeg pravnog osnova tako da licu na koje se podaci odnose bude jasno koja prava može da ostvari prema primenjenom pravnom osnovu.

Pravo na

preliminarne informacije

Pravo na pristup

Pravo na ispravku

Pravo na brisanje

Ograničavanje

Prenosivost podataka

Prigovor

Povlačenje pristanka

Pristanak

Ugovor

Zakonska obaveza

Vitalni

interes

Organ vlasti,

javna ovlašćenja.

Legitimni interes

 

Pravo na pristup (član 15. Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR))

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije potvrdu od Rukovaoca podacima o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti i, kada je to slučaj, ima pravo da pristupi podacima o ličnosti i informacijama koje se odnose na okolnosti obrade podataka. Ako se podaci o ličnosti prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite u skladu sa članom 46. koje se odnose na prenos. Rukovalac podacima obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju, ako to zahteva lice na koje se podaci odnose.

 

Pravo na povlačenje pristanka (član 7. GDPR uredbe)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku povuče svoj pristanak. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre povlačenja pristanka.

 

Pravo na ispravku (član 16. GDPR uredbe)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu Rukovalac podacima bez nepotrebnog odlaganja omogući ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

 

Pravo na prigovor (član 21. GDPR uredbe)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da na osnovu razloga koji se odnose na njegov konkretan položaj u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega, u skladu sa članom 6. stav 1. tač. (e) ili tač. (f) GDPR uredbe. 

Rukovalac podacima ne sme više da obrađuje podatke o ličnosti, osim u slučaju da dokaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose.

 

Pravo na ograničavanje obrade (član 18. GDPR uredbe)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (član 17. GDPR uredbe)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Pravo na prenosivost podataka (član 20. GDPR uredbe)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak.

 

Gde i kako lice na koje se podaci odnose može da zatraži dodatne informacije o obradi podataka i prenosu podataka, i gde i kako lice na koje se podaci odnose može da ostvari svoja prava? továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Rukovalac podacima upućuje lica na koja se podaci odnose na činjenicu da lica na koja se podaci odnose mogu da ostvare svoja prava da zahtevaju informacije, pravo na pristup i druga prava slanjem izjava na poštansku ili adresu e-pošte Rukovaoca podacima. Rukovalac podacima dužan je da pregleda izjavu i pruži odgovor u najkraćem mogućem vremenskom roku nakon prijema i da preduzme neophodne mere na osnovu izjava, Politike privatnosti i relevantnog zakonodavstva.

Mediversal-online-adatkezelesi-tajekoztato-2022-09-v1

 

Kontakt informacije organa u slučaju žalbe (GDPR, član 77):

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Adresa: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Poštanska adresa: 1363 Budapest (Budimpešta), Pf. 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Faks: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu

Za dodatne informacije u vezi sa vašim pravima i podnošenjem žalbe organu vlasti posetite sledeću veb-lokaciju: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Lica na koja se podaci odnose čija prava su povređena mogu da se obrate sudu koji je nadležan prema njihovoj kućnoj adresi i mogu, između ostalog, da zahtevaju odštetu.

Ovde možete pronaći sud koji je nadležan prema vašoj kućnoj adresi: https://birosag.hu/birosag-kereso

Előfordulhat, hogy a weboldal szolgáltatásai és funkciói a jövőben megváltoznak, ennek megfelelően az Adatkezelési tájékoztatót is módosíthatja az Adatkezelő. A tájékoztató újabb verzióit szintén a weboldalon teszi közzé. A fenti dokumentum tájékoztató jelleggel készült. A benne foglaltak utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2023. 08. 01. v2.0

 

Vaszari Viktor

Ügyvezető igazgató

Mediversal Kft.