Nudimo sve osnovne vrste radioloških (ultrazvuk, rendgen, CT, MR) i nuklearnih (PET, SPECT, DEXA) dijagnostičkih testova zajedno sa intervencijama koje zahtevaju posebnu stručnost. Budući da preciznost snimanja u velikoj meri zavisi od kvaliteta opreme koja se koristi i iskustva specijalista koji je koriste, naš klinički istorijat garantuje profesionalnu negu.