Facijalna, maksilofacijalna i oralna hirurgija

Facijalna i maksilofacijalna hirurgija predstavljaju složenu oblast koja, između ostalog, uključuje povrede, tumore i razvojne invaliditete lica i usta.

VišeZakažite termin

Facijalna, maksilofacijalna i oralna hirurgija

Budući da facijalna i maksilofacijalna hirurgija predstavljaju složenu oblast koja, između ostalog, uključuje povrede, tumore i razvojne invaliditete lica i usta, bliska saradnja sa povezanim poljima medicine predstavlja ključni preduslov za kvalitetnu negu pacijenata. Zahvaljujući tradicionalno izvanrednom odnosu koji održava sa Neurološkom klinikom, Traumatološkom klinikom, Klinikom za otorinolaringologiju i Onkološkom klinikom, Univerzitet u Segedinu garantuje optimalne uslove.

Anesteziju i sedaciju obavljaju izuzetno obučeni stručnjaci. Pre svake intervencije, obavljamo anesteziološku konsultaciju na klinici koja uključuje pregled istorije pacijenta, merenje krvnog pritiska i obavljanje EKG-a. Naši medicinski stručnjaci pomažu pacijentima da izaberu anesteziološko rešenje koje je odgovarajuće za njih. Naš glavni cilj je da smanjimo i ukinemo bol tokom i nakon hirurških procedura, kao i da nadgledamo vitalne znake pacijenata.

Dostupne usluge:

Nega preloma vilice, fraktura lobanje i povreda u nesrećama

Hirurško lečenje nepravilnog zagrižaja

Nega bolesti zasnovanih na infekciji

Hirurgija viličnog zgloba

Lečenje malignih i benignih tumora usne duplje i lica

Procedure na licu, druge plastične i restorativne procedure

Hirurške procedure rascepa usne i rascepa nepca

Zubni implantati

Lekari:

Facijalni, maksilofacijalni i oralni hirurg, načelnik odeljenja, univerzitetski profesor, Klinika za facijalnu, maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju

Prof. dr József Piffkó

Stručnost

 • Složene povrede lica i usta, tumori glave, vrata i usne duplje, malformacije, mikrohirurške rekonstrukcije i implantologija

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Pregledi

Lečenje oboljenja povezanih sa zubima i viličnim kostima (tj. dentoalveolarna hirurgija: vađenje zuba, lečenje kanala korena, hirurške metode zadržavanja zuba, hirurško lečenje zuba koji nisu nikli, zapaljenjske lezije i ciste viličnih kostiju, itd.)

 • Maksilofacijalna traumatologija: prelomi vilične kosti i lobanje lica, lečenje povreda povezanih sa nesrećama, itd.
 • Hirurgija pljuvačnih žlezda
 • Nega malignih i benignih tumora usne duplje i lica
 • Hirurške procedure rascepa usne i rascepa nepca
 • Hirurško lečenje neusklađenih vilica (disgnatija)
 • Maksilofacijalna hirurgija
 • Pretprotetska (pre izrade/nošenja zubne proteze) hirurška rešenja
 • Zubni implantati
 • Kraniofacijalna hirurgija (hirurgija deformiteta lobanje)

Poznavanje jezika:

 • engleski
 • nemački
 • ruski

 

 

 

Facijalni, maksilofacijalni i oralni hirurg, docent na univerzitetu

dr László Seres

Stručnost

 • Hirurške procedure umnjaka 
 • Abnormalnosti u razvoju viličnih kostiju 
 • Zubni implantati 

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Poznavanje jezika:

 • engleski

 

Facijalni, maksilofacijalni i oralni hirurg, docent na univerzitetu

dr Tamás Vereb

Stručnost

 • Dentoalveolarna hirurgija (umnjaci, ciste)
 • Pretprotetska hirurgija, zubna implantologija
 • Maksilofacijalna traumatologija
 • Hirurgija mekih tkiva glave i vrata
 • Onkološka nega glave i vrata

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Poznavanje jezika:

 • engleski
 • nemački

 

Facijalna, maksilofacijalna i oralna hirurškinja

dr Renáta Heintz

Stručnost

 • Oralne hirurške procedure
 • Maksilofacijalna traumatologija: prelomi vilične kosti i lobanje lica, lečenje povreda povezanih sa nesrećama, itd.
 • Hirurgija pljuvačnih žlezda
 • Nega malignih i benignih tumora usne duplje i lica
 • Hirurške procedure rascepa usne i rascepa nepca
 • Hirurško lečenje neusklađenih vilica (disgnatija)
 • Maksilofacijalna hirurgija
 • Pretprotetska (pre izrade/nošenja zubne proteze) hirurška rešenja
 • Zubni implantati
 • Kraniofacijalna hirurgija (hirurgija deformiteta lobanje)

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Poznavanje jezika:

 • engleski

 

Facijalni, maksilofacijalni i oralni hirurg, docent na univerzitetu

dr Róbert Paczona

Stručnost

 • Hirurgija pljuvačnih žlezda (benigni i maligni tumori, kamenac u pljuvačnim žlezdama, ciste)
 • Nega malignih i benignih tumora usne duplje, lica i vrata
 • Hirurško lečenje tumora kože na glavi i vratu
 • Hirurško lečenje malignih i benignih tumora štitaste žlezde i lica
 • Lečenje hroničnih infekcija nosa i sinusa

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Poznavanje jezika:

 • engleski
 • francuski

 

 

Facijalna, maksilofacijalna i oralna hirurškinja, asistentkinja na univerzitetu

dr Éva Vetró

Stručnost

 • Oralne hirurške procedure
 • Maksilofacijalna traumatologija: prelomi vilične kosti i lobanje lica, lečenje povreda povezanih sa nesrećama, itd.
 • Hirurgija pljuvačnih žlezda
 • Nega malignih i benignih tumora usne duplje i lica
 • Hirurške procedure rascepa usne i rascepa nepca
 • Hirurško lečenje neusklađenih vilica (disgnatija)
 • Maksilofacijalna hirurgija
 • Pretprotetska (pre izrade/nošenja zubne proteze) hirurška rešenja
 • Zubni implantati
 • Kraniofacijalna hirurgija (hirurgija deformiteta lobanje)

Specijalističke usluge

 • Specijalistička nega u oralnoj hirurgiji

Poznavanje jezika:

 • engleski

 

 

Imam jedno pitanje? Pronađite nas sa poverenjem!