O NAMA

A Mediversal Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Mediversal je privatna zdravstvena ustanova koja je u potpunom vlasništvu Univerziteta u Segedinu. Zahvaljujući našem jedinstvenom kliničkom istorijatu, ambulantnu i bolničku negu pacijenata koju pružamo, kao i laboratorijsku i dijagnostiku snimanja koje nudimo, obavljaju međunarodno priznati specijalisti u svojim oblastima koji su upoznati sa najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja i inovacija, uz podršku osoblja sa bogatim iskustvom. Pored izuzetnog stručnog osoblja, naše dobro opremljene prostorije, kvalitetne hotelske usluge i, pre svega, posvećenost naših medicinskih sestara garantuju kompletno iskustvo isceljenja.